Showing 1–12 of 21 results

Show sidebar
Close

เครื่องทำน้ำแข็ง CB 184

รุ่นสินค้า : CB 184 ขนาดสินค้า : 355 x 404 x 590 mm. ขนาดเครื่องทำน้ำแข็ง : 30 x 29 x 26 mm. การผลิตต่อวัน  : 22 kg ความจุ : 4 kg กำลังไฟฟ้า : 320 W
Close

เครื่องทำน้ำแข็ง CB 246

รุ่นสินค้า : CB 246 ขนาด : 390 x 460x 610 mm. ขนาดเครื่องทำน้ำเเข็ง : 30 x 29 x 26 mm. กำลังการผลติต่อวัน : 26 kg ความจุ : 6 kg กำลังไฟฟ้า : 350 W
Close

เครื่องทำน้ำแข็ง GB 601

รุ่นสินค้า : GB 601 ขนาดสินค้า : 450 x 620 x 680 mm. กำลังการผลิตต่อวัน : 60 kg ความจุ : 9 kg กำลังไฟฟ้า : 420 W
Close

เครื่องทำน้ำแข็ง IM-100A

ขนาดด้านนอก (กว้าง x ลึก x สูง)   :  ตัวเครื่อง : 660 x 570 x 1,200 mm /  ความยางช่วงขา : 90-120 mm น้ำหนักสินค้า (สุทธิ/รวม)   :  76 KG / 95 KG กำลังไฟฟ้า  :  550 W กำลังผลิตน้ำแข็งต่อวัน (15 MM)  :    (AT10°C/WT10°C) 112 KG   /   (AT21°C/WT15°C) 108 KG    /   (AT32°C/WT21°C) 88 KG    
Close

เครื่องทำน้ำแข็ง IM-130A

ขนาดด้านนอก (กว้าง x ลึก x ยาว)   :  ตัวเครื่อง  : 660 x 570 x 1,200 mm / ความสูงส่วนขา : 90-120 mm น้ำหนัก (สุทธิ/รวม)   :  79 KG / 98 KG กำลังไฟฟ้า   :  630 W กำลังผลิตน้ำแข็งต่อวัน (15 M M )   :    (AT10°C/WT10°C) 126 KG  /   (AT21°C/WT15°C) 125 KG  /  (AT32°C/WT21°C) 100 KG    
Close

เครื่องทำน้ำแข็ง IM-30CNE

ขนาดภายนอก ( กว้าง x ลึก x สูง)   :  ตัวเครื่อง : 398 x 446 x 695 mm / ความสูงส่วนขา : 90-120 mm น้ำหนัก (สุทธิ/รวม)   :   34 KG / 38 KG กำลังไฟฟ้า  :   270 W กำลังการผลิตน้ำแข็งต่อวัน (15 M M )   :  (AT10°C/WT10°C) 28 KG    /    (AT21°C/WT15°C) 24 KG    /    (AT32°C/WT21°C) 19 KG
Close

เครื่องทำน้ำแข็ง IM-45CA

ขนาดภายนอก (กว้างxลึกxสูง)  :  ตัวเครื่อง  : 660 x 570 x 695 mm / ความสูงส่วนขา : 90-120 mm น้ำหนัก (สุทธิ/ รวม)   :    52 KG / 65 KG กำลังไฟฟ้า  :  310 W กำลังผลิตน้ำแข็งต่อวัน (15MM)  :  (AT10°C/WT10°C) 47 KG  /  (AT21°C/WT15°C) 44 KG  /  (AT32°C/WT21°C) 38 KG    
Close

เครื่องทำน้ำแข็ง IM-45CNE

ขนาดภายนอก (กว้างxลึกxสูง)  :  ตัวเครื่อง : 633 x 506 x 690 mm / ความสูงส่วนขา : 90-125 mm น้ำหนัก (สุทธิ/ รวม)  :  48 KG / 55 KG กำลังไฟฟ้า  :  330 W กำลังผลิตน้ำแข็งต่อวัน (15MM)  :  (AT10°C/WT10°C) 44 KG  /  (AT21°C/WT15°C) 40 KG  /  (AT32°C/WT21°C) 32 KG
Close

เครื่องทำน้ำแข็ง IM-65A

ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x ความสูง)   :  ตัวเครื่อง : 660 x 570 x 800 mm / ความสูงส่วนขา : 90-120 mm น้ำหนัก (สุทธิ/รวม)   :   60 KG / 74 KG กำลังไฟฟ้า   :  390 W กำลังผลิตน้ำแข็งต่อวัน (15MM)   :    (AT10°C/WT10°C) 70 KG   /   (AT21°C/WT15°C) 62 KG    /   (AT32°C/WT21°C) 49 KG  
Close

เครื่องทำน้ำแข็ง IMF 26

รุ่นสินค้า : IMF 26 ขนาดสินค้า : 385 x 468 x 607 mm. ขนาดเครื่องทำน้ำแข็ง : 45 x 29 x 36.5 mm. กำลังการผลิตต่อวัน : 25 kg ความจุ : 4 kg กำลังไฟฟ้า : 310 W
Close

เครื่องทำน้ำแข็ง IMF 35

รุ่นสินค้า : IMF 35 ขนาดสินค้า : 495 x 580 x 797 mm. ขนาดเครื่องทำน้ำแข็ง : 45 x 29 x 36.5 mm. กำลังการผลิตต่อวัน : 35 kg ความจุ : 15 kg กำลังไฟฟ้า : 310 W
Close

เครื่องทำน้ำแข็ง KM-140B

รุ่นสินค้า : KM-140B ขนาดสินค้า : 762 x 712 x 992 mm. ขนาดช่อใส่น้ำแข็ง : 37x30x13 mm. ความจุ / วัน (W.T.21°C A.T.32°C) : 98 kg ความจุ : 55 kg กำลังไฟฟ้า : 632 W สารทำความเย็น : R404a