Show sidebar
Close

เตาปิ้ง,ย่างอาหาร TR-G15

รุ่นสินค้า     :     15''แผ่นเหล็กหน้าเรียบ, วาล์วควบคุมแบบธรรมดา TR-G15 ขนาดสินค้า     :    ความสูง  : 550 mm. ความกว้าง : 381 mm. ความลึก : 835 mm. คุณสมบัติในการทำงาน      :     15'' แผ่นเหล็กหน้าเรียบ,วาล์วควบคุมแบบธรรมดา 1 อัน/ หัวเตาแบบ "U"shape  / ใช้งาน  30,000 Btu น้ำหนักสินค้า      :    น้ำหนักสุทธิ  : 51 Kg. น้ำหนักโดยรวม : 73 Kg. ความจุ    :     พื้นที่ทำอาหาร : 380 mm. x 508 mm. Btu/hr    :      NAT : 30000 LPG : 30000
Close

เตาปิ้ง,ย่างอาหาร TR-G24

รุ่นสินค้า     :     24''แผ่นเหล็กเรียบ , วาล์วควบคุมแบบธรรมดา TR-G24 ขนาดสินค้า     :    ความสูง  : 550 mm. ความกว้าง : 610 mm.  ความลึก : 835 mm. คุณสมบัติในการทำงาน     :     24''แผ่นเหล็กเรียบ , วาล์วควบคุมแบบธรรมดา 2 อัน/ หัวเตาแบบ "U"shape / การใช้งาน  30,000 Btu น้ำหนักสินค้า      :     น้ำหนักสุทธิ : 72 KG. น้ำหนักโดยรวม : 87 KG ความจุ     :    พื้นที่ทำอาหาร : 610 mm. x 508 mm. Btu/hr    :     NAT:60000 LPG:60000
Close

เตาปิ้ง,ย่างอาหาร TR-G36

รุ่นสินค้า     :    36''แผ่นเหล็กเรียบ, วาล์วควบคุมแบบธรรมดา TR-G36 ขนาดสินค้า     :     ความสูง  : 550 mm.  ความกว้าง : 915 mm. ความลึก : 835 mm. คุณสมบัติในการทำงาน     :    36''แผ่นเหล็กเรียบ , วาล์วควบคุมแบบธรรมดา 3 อัน / หัวเตาแบบ"U"shape / การใช้งาน 30,000 Btud น้ำหนักสินค้า      :     น้ำหนักสุทธิ : 108 KG. น้ำหนักโดยรวม : 128 KG. ความจุ    :     พื้นที่ทำอาหาร  : 915 mm. x 508 mm. Btu/hr     :     NAT:90000 LPG:90000
Close

เตาปิ้ง,ย่างอาหาร TR-G48

รุ่นสินค้า      :      48''แผ่นเหล็กเรียบ ,การควบคุมแบบธรรมดา TR-G48 ขนาดสินค้า     :      ความสูง : 550 mm. ความกว้าง : 915 mm. ความลึก : 835 mm. คุณสมบัติในการทำงาน      :     36''แผ่นเหล็กเรียบ, การควบคุมแบบธรรมดา 3 อัน / หัวเตาแบบ "U"shape / การใช้งาน 30,000 Btu น้ำหนักสินค้า     :     น้ำหนักสุทธิ  : 108 KG. น้ำหนักโดยรวม  :  128 KG. ความจุ    :     พื้นที่ทำอาหาร : 915 mm. x 508 mm. Btu/hr     :      NAT:90000 LPG:90000