Show sidebar
Close

เตาทำอาหาร TR-CBR15

รุ่นสินค้า     :    15''Char Broiler, manual control TR-CBR15 ขนาดสินค้า    :    ความสูง : 550 mm. ความกว้าง : 381mm. ความลึก : 835 mm. คุณสมบัติในการทำงาน    :    15" Char Broiler, วาล์วควบคุมแบบธรรมดาทรงกลม 1 /หัวเตาแบบ "U"shape  / หัวเตา - 40,000/30,000 Btu น้ำหนัก     :   น้ำหนักสุทธิ : 48 Kg. น้ำหนักโดยรวม : 73 Kg. ความจุ    :     พื้นที่ทำอาหาร : 380 mm. x 508 mm. Btu/hr    :     สุทธิ  : 30000/40000 | LPG : 30000/40000
Close

เตาทำอาหาร TR-CBR24

รุ่นสินค้า     :    24''Char Broiler, manual control TR-CBR24 ขนาดสินค้า    :    ความสูง : 550 mm. ความกว้าง : 610 mm. ความลึก : 835 mm. คุณสมบัติในการทำอาหาร    :     24" Char Broiler, วาล์วควบคุมแบบธรรมดาทรงกลม 2 อัน / หัวเตาแบบ "U"shape /  หัวเตา 40,000/30,000 Btu น้ำหนัก   :   น้ำหนักสุทธิ : 64.5 KG.  น้ำหนักโดยรวม : 90 KG. ความจุ    :    พื้นที่ทำอาหาร : 610 mm. x 508 mm. Btu/hr    :      NAT : 60000/80000 LPG : 60000/80000
Close

เตาทำอาหาร TR-CBR36

รุ่นสินค้า     :    36''Char Broiler,manual control TR-CBR36 ขนาดสินค้า    :    ความสูง : 550 mm. ความกว้าง : 915 mm. ความลึก : 835 mm. คุณสมบัติในการทำงาน     :     36" Char Broiler, วาล์วควบคุมแบบธรรมดาทรงกลม  3 อัน /หัวเตาแบบ "U"shape / หัวเตา 40,000/30,000 Btu น้ำหนัก      :  น้ำหนักสุทธิ  :  84 KG. , น้ำหนักโดยรวม : 104 KG. ความจุ    :   พื้นที่ทำอาหาร : 915 mm. x 508 mm. Btu/hr     :      NAT:90000/120000 LPG:90000/120000
Close

เตาทำอาหาร TR-CBR48

รุ่นสินค้า     :    48''Char Broiler,manual control TR-CBR48 ขนาดสินค้า    :   ความสูง  : 550 mm. ความกว้าง : 1,120 mm.  ความลึก : 835 mm. คุณสมบัติการใช้งาน    :   48" Char Broiler, หัวเตาทรงกลมควบคุมแบธรรมดา 4 อัน / รูปแบบหัวเตา "U"shape / การใช้งาน 40,000/30,000 Btu น้ำหนักสินค้า     :   น้ำหนักสุทธิ : 116.5 KG.  น้ำหนักสินค้ารวม  : 146.5 KG. ความจุ    :    พื้นที่ทำอาหาร : 1,220 mm. x 508 mm. Btu/hr     :      NAT:120000/160000 LPG:120000/160000