Show sidebar
Close

เตาอบอาหารอัตโนมัติ icombi XS 6-2-1

ข้อมูลพื้นฐาน รุ่นสินค้า  :   icombi XS 6-2-1 ความจุ  : 6 x 2/1 GN จำนวนอาหารต่อวัน : 60–160 Lengthwise loading : 2/1, 1/1 GN ความกว้าง : 1072 mm. ความลึก : 1042 mm. ความสูง : 754 mm. การเติมน้ำ : R 3/4“ การระบายน้ำออก : DN 50 แรงดันน้ำ : 1,0 - 6,0 bar ข้อมูลด้านไฟฟ้า น้ำหนัก : 137 kg. กำลังไฟฟ้า : 22,4 kW. ฟิวส์ : 3 × 35 A. การเชื่อมต่อหลัก : 3 NAC 380–415 V. "ลมร้อน" ผลลัพธ์ : 21,6 kW. "ไอน้ำ"  ผลลัพธ์ : 18 kW.
Close

เตาอบอาหารอัตโนมัติ icombi XS-10-1-1

ข้อมูลพื้นฐาน ความจุ : 10 x 1/1 GN จำนวนอาหารต่อวัน : 80–150 Lengthwise loading : 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN ความกว้าง : 850 mm. Depth : 842 mm. ความลึก : 1014 mm. การเติมน้ำ : R 3/4“ ระบายน้ำ : DN 50 แรงดันน้ำ : 1,0 - 6,0 bar ข้อมูลด้านไฟฟ้า น้ำหนัก : 127 kg กำลังไฟฟ้า : 18,9 kW ฟิส์ว : 3 x 32 A การเชื่อมต่อหลัก : 3 NAC 380–415 V. "ลมร้อน" ผลลัพธ์ : 18 kW. "ไอน้ำ" ผลลัพธ์ : 18 kW.  
Close

เตาอบอาหารอัตโนมัติ icombi XS-10-2-1

ข้อมูลพื้นฐาน ความจุ : 10 x 2/1 GN จำนวนอาหารต่อวัน : 150–300 Lengthwise loading : 2/1, 1/1 GN ความกว้าง : 1,072 mm ความลึก : 1,042 mm ความสูง : 1014 mm การเติมน้ำ : R 3/4“ การระบายน้ำ : DN 50 แรงดันน้ำ : 1,0 - 6,0 bar ข้อมูลด้านไฟฟ้า น้ำหนัก : 179 kg กำลังไฟฟ้า : 37,4 kW ฟิส์ว : 3 x 63 A การเชื่อมต่อหลัก : 3 NAC 380–415 V "ลมร้อน" ผลลัพธิ์ : 36 kW "ไอน้ำ" ผลลัพธิ์ : 36 kW
Close

เตาอบอาหารอัตโนมัติ icombi XS-20-1-1

ข้อมูลพื้นฐาน ความจุ : 20 x 1/1 GN จำนวนมื่ออาหารต่อวัน : 150–300 Lengthwise loading : 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN ความกว้าง : 877 mm ความลึก : 913 mm ความสูง : 1807 mm การเติมน้ำ : R 3/4“ การระบายน้ำ : DN 50 แรงดันน้ำ  : 1,0 - 6,0 bar ข้อมูลด้านไฟฟ้า น้ำหนักสินค้า : 263 kg Connected load : 37,2 kW ฟิส์ว : 3 x 63 A การเชื่อมต่อหลัก : 3 NAC 380–415 V "ลมร้อน" ผลลัพธิ์ : 36 kW "ไอน้ำ" ผลลัพธิ์ : 36 kW
Close

เตาอบอาหารอัตโนมัติ icombi XS-20-2-1

ข้อมูลพื้นฐาน ความจุ : 20 x 2/1 GN จำนวนมื้ออาหารต่อวัน : 300–500 Lengthwise loading : 2/1, 1/1 GN ความกว้าง : 1,082 mm ความลึก : 1,117 mm ความสูง : 1,807 mm การเติมน้ำ : R 3/4“ การระบายน้ำ : DN 50 การระบายน้ำ : 1,0 - 6,0 bar ข้อมูลด้านไฟฟ้า น้ำหนัก : 336 kg Connected load : 67,9 kW ฟิส์ว : 3 x 100 A การเชื่อมต่อหลัก : 3 NAC 380–415 V "ลมร้อน" ผลลัพธิ์ : 66 kW "ไอน้ำ" ผลลัพธิ์ : 54 kW
Close

เตาอบอาหารอัตโนมัติ iCombi XS-6-1-1

ข้อมูลพื้นฐาน ความจุ : 6 x 1/1 GN จำนวนมื้ออาหาร : 30–100 Lengthwise loading : 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN ความกว้าง : 850 mm ความลึก : 842 mm ความสูง : 754 mm การเติมน้ำ : R 3/4“ การระบายน้ำ : DN 50 แรงดันน้ำ : 1,0 - 6,0 bar ข้อมูลด้านไฟฟ้า น้ำหนัก : 99 kg Connected load : 10,8 kW ฟิส์ว : 3 x 16 A การเชื่อมต่อหลัก : 3 NAC 380–415 V "ลมร้อน" ผลลัพธิ์ : 10,25 kW "ไอน้ำ" ผลลัพธิ์ : 9 kW
Close

เตาอบอาหารอัตโนมัติ icombi XS-6-2-3

ข้อมูลพื้นฐาน ความจุ : 6 x 2/3 GN จำนวนมื่อต่อวัน : 20–80 Lengthwise loading : 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN ความกว้าง : 655 mm ความลึก : 621 mm ความสูง : 567 mm การเติมน้ำ : R 3/4“ การระบายน้ำ : DN 40 แรงดันน้ำ : 1,0 - 6,0 bar ข้อมูลด้านไฟฟ้า น้ำหนัก : 67 kg Connected load : 5.7 kW ฟิส์ว : 3 x 10A การเชื่อมต่อหลัก : 3 NAC 380–415 V "ลมร้อน"  ผลลัพธิ์ : 5.4 kW "ไอน้ำ" ผลลัพธิ์ : 5.4 kW