Show sidebar
Close

เครื่องทำน้ำแข็ง IM-100A

ขนาดด้านนอก (กว้าง x ลึก x สูง)   :  ตัวเครื่อง : 660 x 570 x 1,200 mm /  ความยางช่วงขา : 90-120 mm น้ำหนักสินค้า (สุทธิ/รวม)   :  76 KG / 95 KG กำลังไฟฟ้า  :  550 W กำลังผลิตน้ำแข็งต่อวัน (15 MM)  :    (AT10°C/WT10°C) 112 KG   /   (AT21°C/WT15°C) 108 KG    /   (AT32°C/WT21°C) 88 KG    
Close

เครื่องทำน้ำแข็ง IM-130A

ขนาดด้านนอก (กว้าง x ลึก x ยาว)   :  ตัวเครื่อง  : 660 x 570 x 1,200 mm / ความสูงส่วนขา : 90-120 mm น้ำหนัก (สุทธิ/รวม)   :  79 KG / 98 KG กำลังไฟฟ้า   :  630 W กำลังผลิตน้ำแข็งต่อวัน (15 M M )   :    (AT10°C/WT10°C) 126 KG  /   (AT21°C/WT15°C) 125 KG  /  (AT32°C/WT21°C) 100 KG    
Close

เครื่องทำน้ำแข็ง IM-30CNE

ขนาดภายนอก ( กว้าง x ลึก x สูง)   :  ตัวเครื่อง : 398 x 446 x 695 mm / ความสูงส่วนขา : 90-120 mm น้ำหนัก (สุทธิ/รวม)   :   34 KG / 38 KG กำลังไฟฟ้า  :   270 W กำลังการผลิตน้ำแข็งต่อวัน (15 M M )   :  (AT10°C/WT10°C) 28 KG    /    (AT21°C/WT15°C) 24 KG    /    (AT32°C/WT21°C) 19 KG
Close

เครื่องทำน้ำแข็ง IM-45CA

ขนาดภายนอก (กว้างxลึกxสูง)  :  ตัวเครื่อง  : 660 x 570 x 695 mm / ความสูงส่วนขา : 90-120 mm น้ำหนัก (สุทธิ/ รวม)   :    52 KG / 65 KG กำลังไฟฟ้า  :  310 W กำลังผลิตน้ำแข็งต่อวัน (15MM)  :  (AT10°C/WT10°C) 47 KG  /  (AT21°C/WT15°C) 44 KG  /  (AT32°C/WT21°C) 38 KG    
Close

เครื่องทำน้ำแข็ง IM-45CNE

ขนาดภายนอก (กว้างxลึกxสูง)  :  ตัวเครื่อง : 633 x 506 x 690 mm / ความสูงส่วนขา : 90-125 mm น้ำหนัก (สุทธิ/ รวม)  :  48 KG / 55 KG กำลังไฟฟ้า  :  330 W กำลังผลิตน้ำแข็งต่อวัน (15MM)  :  (AT10°C/WT10°C) 44 KG  /  (AT21°C/WT15°C) 40 KG  /  (AT32°C/WT21°C) 32 KG
Close

เครื่องทำน้ำแข็ง IM-65A

ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x ความสูง)   :  ตัวเครื่อง : 660 x 570 x 800 mm / ความสูงส่วนขา : 90-120 mm น้ำหนัก (สุทธิ/รวม)   :   60 KG / 74 KG กำลังไฟฟ้า   :  390 W กำลังผลิตน้ำแข็งต่อวัน (15MM)   :    (AT10°C/WT10°C) 70 KG   /   (AT21°C/WT15°C) 62 KG    /   (AT32°C/WT21°C) 49 KG  
Close

เครื่องทำน้ำแข็ง LM-250M

ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x ความสูง)   :    500 x 450 x 850 mm น้ำหนัก (สุทธิ/รวม)   :    43 KG / 47 KG กำลังไฟฟ้า   :  220 W กำลังผลิตน้ำแข็งต่อวัน (15MM)   :    (AT10°C/WT10°C) 70 KG   /   (AT21°C/WT15°C) 62 KG   /  (AT32°C/WT21°C) 49 KG    
Close

เครื่องทำน้ำแข็ง LM-350M

ขนาดภายนอก ( กว้าง x ลึก x ความสูง )   :  630 x 525 x 850 mm น้ำหนัก (สุทธิ/รวม)   :   53 KG / 58 KG กำลังไฟฟ้า   :  330 W กำลังผลิตน้ำแข็งต่อวัน (15MM)    :    (AT10°C/WT10°C) 37 KG   /    (AT21°C/WT15°C) 31 KG