Uncategorized

การยืดอายุอาหารด้วยเครื่องซีลสูญญากาศ

การบรรจุอาหารในรูปแบบสูญญากาศเป็นวิธีการบรรจุภัณฑ์ที่สามารถถนอมอาหาร วิธีการคือการเอาอากาศออกจากบรรจุภัณฑ์ก่อนทำการปิดผนึก บรรจุอากาศจากภายในและปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ฟิล์มหดในขนาดที่พอดีกับสินค้า การบรรจุสุญญากาศคือการนำออกซิเจนออกจากภาชนะหรือพลาสติกหรือฟิล์มเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นทำให้สามารถลดปริมาณของสินค้าและบรรจุภัณฑ์การซีลสุญญากาศนั้นสามารถลดปริมาณออกซิเจนในถุงซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ แบคทีเรียแอโรบิก หรือ เชื้อรา และป้องกันการ ระเหย ของส่วนประกอบที่ ระเหย ได้ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อเก็บอาหารแห้งเป็นในระยะเวลา เช่น ซีเรียล, ถั่ว, เนื้อสัตว์, กาแฟ และมันฝรั่งทอดในระยะเวลาอันสั้น การบรรจุสุญญากาศยังสามารถใช้ในการเก็บอาหารสดเช่นผักเนื้อสัตว์และของเหลวโดยอาศัยคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เครื่องซีลสูญญากาศ มีหลายขนาดขึ้นอยู่กับการใช้งาน มีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กสำหรับการใช้ในระดับครัวเรือนไปจนถึงขนาดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เลยทีเดียวและมีรูปแบบเครื่องที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของแบบพกพาแบบตั้งโต๊ะ แลลเท้าเหยียบ หรือแบบสายพานโดยใช้ทั้งแรงคนและแบบอัตโนมัติ สำหรับเครื่องซีลสูญญากาศนิยมนำไปแพ็คสินค้า เช่น อาหารสด อาหารแห้ง ข้าวสาร เมล็ด เนื้อสัตว์หรือสินค้าอื่นๆที่จำเป็นจะต้องป้องกันการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชั่นของอาหารหรือวัตถุที่อยู่ภายในเพื่อไม่ให้เกิดการสัมผัสกับอากาศ นี้ถือเป็นข้อดีหลักของเครื่องซีลสูญญากาศคือการเก็บรักษาสิ่งที่บรรจุภายในทั้งความสดของอาหาร เนื้อสัตว์ ผลไม้ ช่วยชะลอการเน่าเสียของอาหารสดจากจุลินทรีย์ และช่วยป้องกันการทำปฏิกริยาของสิ่งที่บรรจุอื่นๆ อย่างเช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ เครื่องเงิน ธนบัตร ต่างๆ

สำหรับการทำงานของกระบวนการดังกล่าวสามารถอธิบายได้ดังนี้ถึงการยืดอายุของอาหารหรือหยุดปฏิกริยาต่างๆ ที่ส่งผลเสียต่อสินค้า
1. ทำให้ไม่เกิดปฏิกริยาออกซิเดชั่น การออกซิเดชั่นนั้นเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการสูญเสียสภาพในระดับประจุของอะตอมสังเกตุได้จากการเปลี่ยนสีของอาหารหรือผลไม้ ซึ่งตัวการคือออกซิเจนในอากาศเป็นปัจจัยหลักดังนั้นเมื่อจัดเก็บอาหารในระบบสูญญากาศ พืชผักจึงไม่เปลี่ยนสีและเสื่อมสภาพช้ากว่าปกติ
2. เมื่อไม่มีอากาศในขั้นตอนการจัดเก็บ จุลินทรีย์และแบคทีเรียจึงไม่สามารถเข้าไปสัมผัสอาหาร อาหารจะถูกเก็บและรักษาอย่างมิดชิดปราศจากอากาศไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปได้ ดังนั้นจึงไม่มีเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ทั่วไปภายนอกที่จะเป็นตัวการของการย่อยสลายบูดเสียของอาหารเข้าไปทำปฏิกิริยากับอาหารที่เราจัดเก็บได้
3. กระบวนการป้องกันการเกิดกลิ่นเหม็นหืนในอาหารที่มีไขมัน กลิ่นเหม็นหืนดังกล่าวนั้นเกิดจากการทำปฏิกิริยาของกรดไขมันกับออกซิเจนในอากาศ
4. กระบวนการถนอมอาหารนี้ทำให้เกิดการสูญเสียน้ำหรือความชื้นได้ดีในอาหารลดการระเหยออกสู่อากาศได้ดี อาหารจำพวกผักจะสามารถอยู่ได้นานขึ้น และไม่สูญเสียน้ำง่ายๆเมื่อจัดเก็บด้วยวิธีถนอมอาหารดังกล่าว
5. ป้องกันกลิ่้นไม่พึงประสงค์และรักษากลิ่นของอาหารเอาไว้ได้ดี ไม่ส่งกลิ่นออกมา เนื่องจากไม่ระเหยไปกับอากาศภายนอก
6. ป้องกันการรบกวนของพวกแมลงและสัตว์ต่างๆ
7 ในกรณีที่เราเก็บอาหารแห้ง เนื่องจากแม้แต่อากาศเข้าไปไม่ได้ ความชื้นที่มากับอากาศจึงไม่สามารถเข้าไปรบกวนอาหารได้ ทำให้อาหารที่เก็บคงความกรอบ แห้ง และไม่มีความชื้นอันเป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อรา
8. ยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ที่ต้อวารออกซิเจนไม่ให้เติบโต ทำให้อาหารไม่เกิดการบูดเสีย โดยเฉพาะแบคทีเรียโบทูลินัม ซึ่งเป็นตัวการหลักที่ทำให้อาหารบูดเน่า

ข้อดีของเครื่องที่ใช้เทคนิคการแพ็คด้วยสูญญากาศ
– อันดับแรกเลย อุปกรณ์สิ่งนี้ออกแบบมาเพื่อเก็บรักษาอายุอาหารให้ยืนยาวนานขึ้น ยืดอายุของคุณค่าอาหารสำหรับการทำอาหารในมื้อถัดไปได้มากขึ้น
– อันดับที่สองสำหรับหลักการณ์ทำงานของเครื่องแพ็คอาหารสูญญากาศคือในผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีก๊าซออกซิเจน นอกจากการยับยั้งเเบททีเรียต่างๆที่เป็นสาเหตุของอาหารเน่าเสียแล้ว ยังเป็นเหตุผลสำคัญ
ที่ทำให้อาหารนั้นไม่มีมอดและแมลงที่จะสามารถเจริญเติบโตหรือมีชีวิตรอดในนั้น จึงไม่มีปัญหากวนใจสำหรับมดและแมลงต่างๆเลย
– อันดับสามคือ สามารถยับยั้งกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ หรือกลิ่นเหม็นหืนต่างๆ ด้วยหลักการณ์ที่เคยกล่าวไปแล้ว สำหรับการยับยั้งการเจริญเติบโตของเเบคทีเรียที่มีส่วนในการทำให้อาหารเกิดกลิ่นเหม็นหืน
– อันดับสี่ ในสภาวะปราศจากอากาศ ก็จะปราศจากความชื้นเช่นกัน ซึ่งความชื้นเหล่านั้นที่เป็นสาเหตุของเชื้อรา
– อันดับที่ห้าแน่นอน สภาพของอาหารที่ได้รับกาบรรจุด้วยคุณสมบัติปราศจาคอากาศ อาหารนนั้นจะมีอายุยืนยาวขึ้น และยังคงอยู่ซึ่งรสชาติ กลิ่น และสี
– อันดับที่หก ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวสำหรับอายุอาหารที่สามารถรักษาไว้ได้ยาวนานและคงทนนั้นส่งผลให้การเคลื่อนย้ายอาหาร หรือกระบวนการขนส่งอาหารนั้นมีความสะดวกขึ้น สามารถทำการโดย
ลดข้อจำกัดของเรื่องของด้านเวลาลงไปได้
– สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าในตัวได้ด้วย เนื่องจากการจัดเก็บที่เกิดขึ้นทำให้อาหารมีอายุในการยืดที่ยาวนาน

การดูแลบำรุงรักษาเครื่องซีลสูญญากาศ
– การใช้งานสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องมีการพักกันบ้าง เครื่องซีลก็เช่นกันควรเว้นระยะสำหรับการใช้งานเช่นกันไม่ควรที่จะใช้งานนานติดต่อกันหลายครั้งด้วยระยะเวลาที่ยาวนานมากจนเกินไป
หากจำเป็นต้องใช้งานติดต่อกันหลายครั้งก็ควรที่จะหยุดพักเครื่องเพื่อการถนอมการใช้งาน
– เมื่อหยุดการใช้งานของเครื่อง ให้ทำการเปิดล็อคฝาเครื่องซีลสูญญากาศเพื่อเป็นการระบายความร้อนให้เครื่องนั้นเย็นลง
– พึงระวังการเก็บรักษาเครื่องซีลสูญญากาศ ให้อยู่ในสภาพดี เมื่อไมได้มีการใช้งาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *