Uncategorized

เครื่องครัวสังกะสีเคลือบโบราณ อันตรายแฝงที่ควรรู้

เครื่องครัวสังกะสีเคลือบ

คนไทยใช้เครื่องครัวสังกะสีเคลือบสีมานาน ถ้าหากถามรุ่นปู่ รุ่นย่า ก็ต้องบอกว่ารู้จักแน่นอน แต่หลักฐานว่าคนไทยรู้จักการใช้ภาชนะสังกะสีเคลือบเมื่อใดนั้นไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัด แต่มีการคาดเดาว่าน่าจะนำเข้ามาตั้งแต่สมัยที่คนไทยเริ่มรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา ซึ่งยุคนั้น คนเริ่มหันมานิยมใช้ช้อนและส้อมในการรับประทานอาหาร ในยุคก่อนนั้นจะมีความน่ารักของผู้คนยุคนั้นในการใช้ช้อนสังกะสีเคลือบ คำบอกเล่ามาว่าเด็กๆในยุคนั้นจะนั่งกินข้าวอย่างเรียบร้อย ไม่มูมมาม หรือรีบกินเพราะว่าช้อนสังเคลือยนั้นจะมีความบางตรงขอบ มีคมเล็กน้อยหากรับประทานไม่ระวังก็จะบาดปากได้ แน่นอนว่าปัจจุบันคนจึงนิยมใช้เครื่องครัวสังกะสีเคลือบนี้น้อยลงและหันมาใช้เครื่องครัวสแตนเลสซึ่งผลิตจากวัสดุสแตนเลสแทน วัสดุที่มีคุณสมบัติไม่เป็นสนิม คงทน ใช้งานได้นาน สำหรับเครื่องครัวชุปสังกะสีนั้น เมื่อใช้ไปนานสารเคลือบจะค่อยๆหลุดลอก และบางครั้งก็เปราะเเละเป็นสนิมใช้ไม่นานผู้คนก็โยนทิ้งไปเนื่องจากหมดอายุการใช้งานสำหรับสารที่เคลือบสังกะสีนั้นเรียกว่า สารอีนาเมล สารีนาเมลนำมาเคลือบบนเครื่องครัวสังกะสีเพื่อที่จะสามารถให้สังกะสีนั้นทำความสะอาดง่าย ทนต่อความร้อน ความเป็นกรด ด่าง และปลอดภัยจากการปนเปื้อนของภาชนะโลหะ

การเคลือบอีนาเมลบนภาชนะสังกะสี
การใช้สารเคลือบอีนาเมลมีประวัติการใช้มาอย่างแพร่หลายตั้งแต่ปี 1760 ในปรเทศเยอรมันและมีการใช้งานแพร่หลายมากขึ้น ในปลายช่วงปี 1850 ในยุคนั้นมีการนิใช้อย่างเเเพร่หลายและเทคนิคนี้ได้ถ่ายทอดไปสูอเมริกา สารอีนาเมลที่เคลือบอยู่บนภาชนะจะเป็นสารสีขาวและสีครีม โดยสารอีนาเมลจะเป็นสารอินทรีย์ทีมีความปลอดภัยต่อการสัมผัสเข้าสู่ร่างกาย มีความทึบแสงต่ำจึงทำให้ไม่ได้สีสันที่เข้มเท่ากับสีอนินทรีย์ สีสันธรรมชาติมาจากการดูดซับโฟตอนของอิเลคตรอนและธาตุที่ให้สีสันมักจะเป็นสารประกอบโลหะเช่น ตะกั่ว แคดเมี่ยม เหล็ก ต่อมีการคิดค้นพัฒนาใช้คุณสมบัติการดูซับของความถี่แสงที่มีความถี่แตกต่างกันของพันธะที่สร้างขึ้นจากสรประกอบไฮโดรคาร์บอนนำมาใช้ในการผลิตลวดลายต่างๆที่จะเห็นเป็นลวดลายอยู่ด้านนอก สารอีนาเมลที่ใช้เคลือบนี้นั้นทนต่อความร้อนแต่ไม่ทนต่อสารเคมีต่างๆ ในทางอุตสาหกรรมการเคลือบอีนาเมลนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในอดีตต่อมาทางอุตสาหกรรมได้ใช้คำว่าพอร์สเลนอีนาเมลและคำว่าวิเทรีนสอีนาเมลเป็นคำที่นิยมใช้กันในอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีชื่อทางการค้าว่าแกลสไลนิงและคำว่าแกลสโคทติง หมายถึงโลหะเคลือบเข้ม ที่เคลือบบนถังและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ข้อดีของถ้วยชามสังกะสีที่เคลือบด้วย อีนาเมล
1.เมื่อการเคลือบเครื่องครัวด้วยสารอีนาเมลภาชนะนั้นจะมีความเรียบลื่นขึ้น ไม่ทำปฏิกริยากับอาหารลดการติดแน่นกับอาหารบนตัวภาชนะ
2.มีความปลอดภัยขึ้นเนื่อจากสารอีนาเมลนั้นจะเคลือบสังกะสีไว้ ทำให้ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสังกะสีกับอาหาร
3.ภาชนะเครื่องครัวโบราณสังกะสีเคลือบนี้ความทนทานต่อความร้อนสูง สามารถนำไปใส่อาหารขึ้นเตาอุ่นตั้งภาชชนะบนเตาแก๊สได้เลย
4.ทำให้ล้าง ทำความสะอาดง่าย พื้นผิวของภาชนะจะมีความลื่น

ข้อด้วยของเครื่องครัวสังกะสีเคลือบ
ภาชนะต่างๆที่มีการเคลือบสารอีนาเมลนั้นเมื่อใช้งานไปนานๆจะมีการขูดข่วน ทำให้ผิวหน้านั้นเสียหายทำให้สังกะสัมผัสกับอากาศเกิดเป็นสนิมและการผุกร่อนในเวลาต่อมา

ข้อแนะนำสำหรับการเลือกซื้อเครื่องครัวสังกะสีเคลือบ
ปัจจุบันการผลิตเครื่องครัวสังกะสีเคลือบนั้นมีการพบว่าบางส่วนไม่ได้เคลือยสารอีนาเมลบางเจ้ามีการพ่นสีธรรมดาและเคลือบธรรมทำให้ภาชนะมีการปนเปื้อนในอาหารกิดขึ้น อาจเกิดสารพิษสะสมในร่างกาย
อาจไม่เกิดโรคภัยโดยทันทีแต่หากสารตกค้างในร่างกายเป็นเวลานานๆแน่นอนว่าต้องส่งผลกะทบต่อร่างกายแน่นอน จำเป็นอย่างมากที่ต้องสังเกตุคำอธิบายที่ฉลากสินค้าว่ามีการระบุว่าใช้สารอีนาเมลในการเคลือบสินค้าหรือไม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *