Uncategorized

พฤติกรรมผู้บริโภค เทรนด์ธุรกิจอาหาร Plant-based Food

เทรนด์อาหาร

การเกิดขึ้นของโรคระบาดนั้นทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปเสมอ ในยุคก่อนหน้านี้เรามีโรคระบาดมากมายมีผู้คนล้มตายมากมายและทุกครั้งเราเรียนรู้ที่จะปรับพฤติกรรมอันนำไปสู่การเกิดโรคเสียใหม่พฤติกรรมซึ่งเสี่ยงต่อโรคระบาดจะหายไปเนื่องจากเราได้รับบทเรียนและบทลงโทษจากการประพฤติตัวผิดจนนำไปสู่การสูญเสียมากมาย และสุดท้ายเราสามารถผ่านโรคร้ายไปด้วยการรักษาทางการแพทย์ ยารักษาโรคและวัคซีน จนมาถึงปี 2019 โรคระบาดได้ก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งโดยมีต้นกำเนิดเชื้อมาจากสายพันธ์เดิม ลักษณะของสารพันธุกรรม SARS-COV-2 นั้นมีมีลำดับนิวคลิโอไทด์ทั้งหมดประมาณ 29,903 คู่เบส และถูกจัดอยู่ในตระกูล (family) Coronaviridae สกุล (genus) Betacoronavirus สกุลย่อย (sub-genus) Sarbecovirus เช่นเดียวกับไวรัสซาร์สที่พบก่อนหน้านี้ โดยเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ (phylogenetic tree) พบว่าเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 มีความใกล้เคียงกับเชื้อไวรัสซาร์สของค้าวคาว (bat SARS-like coronavirus)ที่พบในประเทศจีน ประมาณร้อยละ 96 และไวรัสซาร์สของมนุษย์ (SARS-CoV) ประมาณร้อยละ 80 ซึ่งเหล่านี้คล้ายกับการวิวัฒธนาการ การกลายพันธ์ของเชื้อโรคเอง

โรคระบาดโควิด-19 ไม่เหมือนกันกับการระบาดของโรคครั้งที่ผ่านๆมา เชื้อโรคมีการกลายพันธ์หลากหลายสายพันธ์ ทำให้การรักษาและการป้องกันนั้นเป็นไปด้วยความลำบาก สถานการณ์ของโรคจึงไม่มีทีท่าว่าจะเข้าสู่ปกติเมื่อไร อาจกินเวลานานอีกปีหรือสองปี ก็ยังคาดการณ์ไปได้ยากแต่จากการสำรวจพฤติกรรมของผู้คนนั้นทำให้ทราบว่า พฤติกรรมการรับประทานอาหารนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยหลักๆ ของปัญหาโรคระบาดปัญหาสุขภาพ ปัญหาของสิ่งแวดล้อม ต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปของการนิยมบริโภค ผู้คนหันมาสนใจอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น คำนึงถึงความสะอาดและสารอาหารที่ร่างกายควรได้รับ และยังใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมจากการกินอาหารมากขึ้น ผู้คนหันมาให้ความร่วมมือกับการเลือกบริโภคกับอาหารที่ใส่ใจบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม เหล่านี้เเสดงให้เห็นว่าแนวโน้มการตลาดของอาหารกำลัง เปลี่ยนไปจากการตระหนักได้ของผู้คนต่อการบริโภคอาหารที่ดี แน่นอนว่าแนวโน้มนี้จะมีผลต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งเนื่องจากปัญหาต่างๆที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันแนวทางการบริโภคจะเป็นไปในลักษณะนี้และจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังทิศทางอื่นๆ ตามแต่สถานการณ์นั้นๆ

กระแสตลาดโลกสำหรับอาหารที่มีการเติบโตขึ้นคือการบริโภคเนื้อสัตว์ทางเลือกอย่าง Plant-Based Food กำลังมาแรงในขณะนี้ ในประเทศจีนอาหารจำพวกมังสวิรัตในจีนเติบโตร้อยละ 17.2 เป็นอัตราการเติบโตที่รวดเร็วที่สุด Plant-based Food กลายเป็นอาหารที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคทั่วไป และกำลังทำเงินจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว และจีนนั้นมุ่งเน้นที่จะผลักดันการลดการบริโภคเนื้อสัตว์เพื่อเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกลงจนถึงปี2050 สำหรับประเทศไทยแล้ว อาหารประเภท Plant-based Food นั้นก็ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ ได้มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ของ Beyond Meat, Harvest Gourmet (Nestle), Ripple หรืออย่างแบรนด์ของคนไทยเองที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรไทยอย่าง More Meat, Meat Avatar, Let’s Plant Meat, Vfoods เป็นต้น กระแส Plant-based Foodอาจจะเป็น
ส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคที่จะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพอีกด้วย

เจาะลึกอาหาร Plant-based Food อาหารประเภทนี้เป็นอาหารโปรตีนทางเลือก(Alternative Protein)การปรุงอาหารด้วย พืช เพื่อเป็นเมนูอาหารที่ผู้บริโภคจะได้รับสารอาหารโปรตีนจากพืช เช่น ถั่ว เห็ด สาหร่าย ข้าวโอ๊ต โดยผ่านการปรุง พัฒนารสชาติ กลิ่น สีสัน ให้เหมือนอาหารที่ทำจากสัตว์ เลียนแบบรสชาติให้เสมือนว่ารับประทานเนื้อสัตว์แต่เป็นเนื้อสัตว์ที่ผลิตจากพืชเเทน ปัจจุบันก็จะมีอาหารอย่าง เนื้อเบอร์เกอร์ เนื้อสับ เนื้อไก่ย่าง และ ไก่ชุปเกล็ดขนมปัง ไข่ขาวจากพืช สำหรับเมนูอาหารที่โดดเด่นเลยก็จะเป็นเมนูนักเกตจากพืชของ KFC เพราะเป็นการทำอาหารฟาสต์ฟู้ดที่เน้นสุขภาพด้วยนี่หมายถึงสามารถขยายตลาดการบริโภคไปยังผู้รักสุขภาพได้มากขึ้นด้วย

อาจสรุปได้ว่าตลาดเนื้อสัตว์จากพืชนั้นกำลังมาแรงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นหลัก ในประเทศจีนนั้นสร้างรายได้กว่า 2.73 หมื่นล้านบาท ผู้คนหันมาสนับสนุนอาหารจากชุมชน อาหารปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมนี้เป็นความตั้งใจของผู้บริโภคที่ต้องการสนับสนุนอาหารภาคท้องถิ่น ชุมชน ส่งผลสู่การลด Carbon Footprint กระแสของการรับประทานในปัจจุบันยังให้คุณค่ากับอาหารสตรีทฟู้ด ในเรื่องของคุณค่าทางฝีมือ รสชาติ โดยไม่ได้ใส่ใจว่า ร้านนั้นต้องมีรูปลักษณ์ที่หรูหรา นอกจากนี้ความสำคัญด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารยังเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคใส่ใจมาเป็นอันดับต้นๆในการเลือกรับประทานอาหาร การเลือกเครื่องดื่มก็มีแนวโน้มหันไปบริโภคเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ อย่างเครื่องดื่มจำพวกธัญญาพืช การเลือกใช้หญ้าหวานเพื่อให้ความหวานแทนน้ำตาลรวมถึงเครื่องดื่มน้ำดื่มที่มีการผสมวิตามินต่างๆ

เทรนด์อาหารอื่นๆที่เกิดจากการได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์แบบนี้ มาแรงแบบฉุดไม่อยู่และเทรนด์นี้แม้ว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของโรคแล้วแต่สิ่งนี้จะกลายเป็นนิสัยของผู้บริโภคไปเลยนั้นคือ การสั่งอาหาร Delivery ธุรกิจนี้เริ่มมาก่อนการเกิดโรคระบาดและเนื่องจากสถานการณ์จึงทำให้เกิดการนิยมอย่างสูง อีกทั้งสะดวกสบายกับการที่ต้องแลกกับการเดินทางเพื่อรับประทานอาหารร้านเด็ดที่ต้องเดินไปไกล แค่กดสั่งอาหารผ่านแอพก็มีคนนำมาส่งให้ถึงที่ทีเดียว เทรนด์ต่อมาเป็นธุรกิจแนวใหม่ เชิงสร้างสรรค์เลยทีเดียวคือธุรกิจ Meal kit เป็นธุรกิจแบบการใช้วัตถุดิบสำหรับการเตรียมพร้อมในการปรุงอาหาร เพิ่มความสะดวกสบายแก่การทำอาหารของลูกค้าที่เป็นมือใหม่สำหรับการทำอาหาร ทำอาหารยังไม่เก่งนัก สามารถปรุงอาหารให้ออกมา มีรสชาติอร่อย ตามที่ทางร้านได้จัดสรรค์เครื่องปรุงมาให้ เทรนด์ต่อมาคือธุรกิจอาหาร Coffee Stand ร้านกาแฟขนาดเล็ก สำหรับซื้อกลับบ้าน ยังไม่ค่อยเห็นธุรกิจนี้มากนักในบ้านเราที่มีการตกตแงร้านขนาดเล็กสำหรับถ่ายรูปเล็กน้อย แต่บ้านเราก็มีซุ้มขายกาแฟ อยู่เกลื่อนแล้ว และยังเป็นที่นิยมสำหรับผู้คนเสมอ

 

ข้อมูลจาก สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย,THAIBIZCHINA.COM,brandinside.asia/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *