Uncategorized

ธุรกิจอาหารกระป๋อง น่าลงทุนหรือไม่ ในยุคปัจจุบัน

ธุรกิจอาหารกระป๋อง

อาหารกระป๋องนั้นมีการเจริญเติบโตอยู่พอสมควรแต่ก็มีแนวโน้มความนิยมในการบริโภคลดลงอย่างต่อเนื่องหลายสาเหตุ ทั้งนี้หลักๆแล้วจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นหลักในปัจจุบันมีบรรจุภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถถนอมอาหารได้ยาวนานขึ้นโดยที่มีรูปแบบที่สวยงาม สอดคล้องกับเวลาที่เปลี่ยนไปอีกทั้งยังตอบสนองชีวิตที่เร่งรีบโดยสามารถพกพาง่าย น้ำหนักเบา และที่สำคัญง่ายต่อการบริโภค ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการปรับตัวเพื่อปรับตลาดของอาหารกระป๋องให้เป็นที่นิยมของตลาดมากขึ้น ได้มีการพัฒนาสินค้าให้เกิดความแตกต่างขึ้น และเพิ่มคุณค่าของอาหารกระป๋องขึ้นอย่างการผลิตอาหารกระป๋องระดับพรีเมี่ยม การเพิ่มชนิดเมนูของอาหารกระป๋องให้สามารถเลือกได้หลากหลายขึ้นและยังมีนโยบายเพื่อสนับสนุนอาหารกระป๋องจากภาครัฐจำหน่ายอาหารกระป๋องจำพวกกับแกล้มคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยังมีการประบบภาพลักษณ์ของอาหารกระป๋องให้สามารถตีตลาดสำหรับผู้ที่นิยมรักษาสุขภาพด้วย เนื่องจากผู้คนมักเข้าใจว่าอาหารกระป๋องนั้นไม่มีคุณค่าทางสารอาหารจึงได้มีแสดงคุณสมบัติของอาหาร สารอาหาร วิตามิน และเกลือเเร่ต่างๆ ที่จะได้รับจากอาหารกระป๋องให้ผู้คนได้รับรู้อีกด้วย สำหรับประเทศจีนเองผู้บริโภคก็มองว่าอาหารกะรป๋องนั้นไม่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีความเชื่อว่าอาหารกระป๋องเต็มไปด้วยวัตถุกันเสีย ทางอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องของจีน ได้มีการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของอาหารกระป๋องมากขึ้น มีการปรับปรุงมาตรฐานในการผลิตและนำเทคโนโลยีมาปรับใช้มากขึ้น มีการประชาสัมพันธ์กรรมวิธีในการผลิตจริงๆที่ว่าเป็นการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และแบคทีเรียที่ทำให้อาหารเน่าเสียเป็นหลักไม่ได้เน้นการใช้วัตถุกันเสียแต่อย่างใด ตลาดอาหารกระป๋องในประเทศจีนนั้นไม่เหมือนญี่ปุ่นที่สร้างความหลากหลายเพื่อขยายตลาดในประเทศของตนเอง ประเทศจีนนั้นขาดความหลากหลายของอาหารกระป๋องอยู่มากอย่างสินค้าอาหารกระป๋องจำพวกผลไม้ที่ประเทศไทยของเรามีผลไม้ที่หลากหลายอยู่มากและมีแนวโน้มที่จะมีความต้องการในประเทศไทย อย่างเงาะกระป๋อง ลำไยกระป๋อง ลูกตาลกระป๋อง ผลไม้ต่างๆที่มีเฉพาะเมืองไทย สำหรับผลไม้เมืองไทยนั้นมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของประเทศจีนอยู่แล้วด้วย สำหรับอาหารกระป๋องในประเทศไทยขณะนี้มีการเติบโตได้ดี แม้ว่าเศรษฐกิจจะมีการผันผวนจากสภาวะต่างๆ สินค้าอาหารกระป๋องของประเทศไทยนั้นมีคุณภาพ ผู้ผลิตมีศักยภาพในการคุมคุณภาพสินค้า และยังมีต้นทุนเรื่องของวัตถุดิบ และด้วยสถานการณ์ต่อเนื่องของโควิด-19 ทำให้นิสัยของผู้บริโภคหันมาซื้อของที่สามารถเก็บไว้ได้ยาวนานโดยไม่ต้องออกไปซุปเปอร์มาเก็ตบ่อย สำหรับประเทศไทยที่มีสิทธิประโยชน์จากการตกลงการค้าเสรี ช่วยส่งเสริมในเรื่องของภาษีศุลกากรที่ประเทศคู่เอฟทีเอจากสินค้าของไทยส่งผลให้ประเทศไทยในตอนนี้เป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและอาหารแปรรูปติดอันดับของโลกเลยทีเดียว

สำหรับกระบวนการทำอาหารกระป๋องจะมีขั้นตอนหลักๆดังนี้
1.การเตรียมวัตถุดิบ สำหรับการเตรียมพร้อมเพื่อบรรจุสู่กระป๋อง อันดับแรก จะเป็นการปลอกเปลือก อาหารต่างๆที่มีเปลือกอย่างผลไม้หรือหอยต่างๆ จะต้องทำการจัดเตรียมชิ้นอาหารให้มีขนาดที่พอดี น่ารับประทาน และทำการจัดการนำส่วนที่ไม่ต้องการออกทิ้งไป อันดับสอง การคัดขนาด การคัดเรียงเวต์ เพื่อคัดเกรดของอาหาร ไซต์เดียวกันบรรจุในขนาดกระป๋องที่ต่างกัน เพื่อคัดแยกเกรดและการคิดราคาที่แตกต่างกันในขั้นตอนถัดไป อันดับสาม การคัดแยกเกรดของอาหาร อาหารที่ได้ผลผลิตไม่สวยงาม มีขนาดเล็ก ลีบ คัดแยกเรกออกจากผลผลิตที่มีความสมบูรณ์ อันดับสี่ การลดขนาด เพื่อมตรฐานของการบรรจุ ขนาดของสินค้าที่ทำการบรรจุจะต้องมี
ขนาดที่ใกล้เคียงกันเพื่อความสวยงาม อันดับห้าการลวก ขั้นตอนของกการเตรียมอาหารเพื่อการบรรจุ
2.การบรรจุอาหารกระป๋อง ขั้นตอนของการนำผลิตผล ของอาหารชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ฯ ผลไม้ อาหารสด อาหารทะเลต่างๆ การบรรจุอาหารเหล่านี้บรรจุอาหารให้มีปริมาตร มีน้ำหนักที่พอดี ขั้นตอนนี้ระหว่างการให้ความร้อนจะมีการขยายตัวเกิดขึ้น สำหรับปริมาตรจึงต้องมีการเผื่อเอาไว้
3.การไล่อากาศ การทำให้ภายในกระป๋องนั้นมีสภาวะเป็นสูญญากาศ เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และแบททีเรียที่เจรฺญเติบโตในสภาวะที่มีอากาศสาเหตุของอาหารเน่าเสียและเป็นป้องกันปฏิกิริยาเคมีกับอาหารที่ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่น และรสชาติ ด้วยวิธีการพ่นไอน้ำร้อนไปที่ผิวหน้าของอาหารด้วยเครื่องไล่อากาศ
เมื่อเปิดฝาไอน้ำร้อนจะควบเเน่นทำให้ที่ว่างเหนือกระป๋องเป็นสูญญากาศ
4.การปิดผนึก วิธีการ Hermactically sealed container ป้องกันไม่ให้มีจุลินทรีย์และสิงปนเปื้อนเกิดขึ้นกับอาหาร
5.การฆ่าเชื้ออาหารด้วยความร้อน ขั้นตอนนี้เป็นการฆ่าเชื้อด้วยจุลินทรีย์ด้วยเวลาและอุณภูมิตามมาตรฐาน การทำให้จุลินทรีย์ตายในอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จะทำให้ Retort เป็นหม้อฆ่าเชื้อภายใต้ความดันสูง หากฆ่าเชื้อที่อุณภูมิ 100 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่านั้น สามารถฆ่าเชื้อในหม้อต้ม เพื่อททำให้อาหารมีความปลอดภัยจากการ
เน่าเสียและทำให้สามารถเก็บรักษษเอาไว้ได้เป็นเวลนาน
6.การทำให้เย็น หลังจากการฆ่าเชื้อทำผ่านกรรมวิธีที่ทำให้เย็นทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้แบคทีเรียนั้นทนความร้อน ที่หลงเหลืออยู่เจริญเติบโตได้

ข้อควรรู้เกี่ยวกับค่า pH ของอาหารกระป๋อง
อาหารกระป๋องนั้นแบ่งตามค่า pH ได้ 2 ประเภท อย่างแรกคือ Low acid food อาหารกระป๋องชนิดนี้มีความเป็นกรดต่ำ ค่า pH จะมีค่ามากกว่า 4.6 มีค่าวอเตอร์ แอคทิวิตี้ มากกว่า 0.85 อาหารที่มีค่าความเป็นกรดต่ำประเภทนี้ได้แก่ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และ นมเป็นต้น อาหารกลุ่มนี้มีสภาวะต่อการเติบโตของเเบคทีรียและจุลินทรีย์บางชนิด ทั้ง รา ยีสต์ และแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดอาหารเน่าเสีย อาหารที่มีความเสี่ยงเน่าเสียง่าย มีโอกาสที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหากไม่ได้ผ่านกระบวนการถนอมอาหารที่ถูกวิธี อีกประเภทหนึ่งคือ Acid canned food อาหารกระป๋องที่มีค่าความเป็นกรด มี pH น้อยกว่า 4.6 และมีค่าวอเตอร์ แอคทิวิตี้ น้อยกว่า 0.85 เป็นอาหารจำพวก อาหารหมักดอง น้ำผลไม้ การวัดค่า pH อาหารกระป๋อง นั้นเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของทางด้านสุขภาพ ความปลอดภัยของการรับประทานอาหารกระป๋อง การเปลี่ยนแปลงของค่า pH ของอาหารกระป๋องนั้นทำให้รสชาติ ความสดใหม่ และอายุของอาหารกระป๋องมีความสั้นลง จึงมีการวัดค่า pH สำหรับอาหารกระป๋องด้วยพารามิเตอร์เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนทำการส่งออก สำหรับหัววัดต้องทำการบำรุงรักษาอย่างดีเพราะจะผลต่อการวัดผล ผลลัพธ์ทีได้ออกมามีการคลาดเคลื่อนได้ส่งผลต่อการผลิต รสชาติ และอายุของอาหารที่เราผลิต อีกหนึ่งวิธีสำหรับการวัดค่า pH การนำตัวอย่างอาหารที่ ผสมลงไปในสารละลายให้มีความเป็นเนื้อเดียวกัน และมีปฏิสัมพันธ์กับหัววัดอย่างเหมาะสมขึ้น

เครื่องปิดผนึกเครื่องดื่ม

สินค้านำเข้ามาสดๆร้อนๆ กับเครื่องปิดผนึกกระป๋องเครื่องดื่มเบียร์กาแฟขวดน้ำผลไม้ Capping เครื่องนมชาถ้วยเปล่า Capping เครื่องอลูมิเนียม โทร 02-376-0997

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *