Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

เครื่องครัวสแตนเลส

              ถ้าพูดถึงข้าวของเครื่องใช้ที่ทำด้วยสแตนเลส ไม่ว่าจะเป็น เครื่องครัวสแตนเลส,

โต๊ะสแตนเลส, ชั้นเก็บภาชนะสแตนเลส, ตู้สแตนเลส, ซิงค์ล้างจาน, เครื่องผสมแป้ง เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติของสแตนเลสที่นิยมนำมาใช้เป็นวัสดุในการทำเครื่องครัวสแตนเลสเพราะ

เมื่อเปรียบเทียบกับวัสถุประเภทอื่น จะเห็นว่าความหนาแน่นของสแตนเลสจะสูงกว่า

ซึ่งต่างจากวัสถุชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัด มีความแข็งแกร่งและเหนียว และเหมาะที่จะใช้ในงาน

ที่ต้องทนความร้อน จึงทำให้ได้รับความนิยมนำมาทำเครื่องครัวสแตนเลส เนื่องจากมีส่วนผสม

ของธาตุเหล็กอยู่มากจึงทนการกัดกร่อนได้ดีกว่าโลหะชนิดอื่น

 

การดูแลรักษาเครื่องครัวสแตนเลส

วิธีการดูแลรักษาเครื่องครัวสแตนเลส แบบง่ายๆ มีดังนี้


1. รอยนิ้วมือที่เปื้อนบนเครื่องครัวสแตนเลส ควรล้างด้วยสบู่ ผงซักฟอก แล้วล้างออกด้วย

    น้ำเย็นจนสะอาด จากนั้นเช็ดให้แห้ง


2. เปื้อนน้ำมันหรือคราบน้ำมัน ควรล้างด้วยแอลกอฮอล์แล้วล้างออกด้วยสบู่/ผงซักฟอก

    อย่างอ่อน และล้างออกด้วยน้าเย็น และเช็ดให้แห้ง


3. เปื้อนสี ควรล้างออกด้วยสารละลายสี ใช้แปลงไนล่อนนุ่มๆ ขัดออก แล้วล้างออกด้วยน้าเย็น

    และเช็คให้แห้ง


4. เปื้อนฉลากและสติ๊กเกอร์ ให้แช่ในน้าสบู่ร้อนๆ ก่อนจะลอกฉลากและทำความสะอาดกาว

    ที่ติดอยู่ออกด้วยเมทิลแอลกอฮอล์(Methylated Spirit) หรือน้ามันเบนซิน จากนั้นล้างออก

    ด้วยน้าสบู่หรือน้ำผสมผงซักฟอก ล้างออกอีกทีด้วยน้ำร้อนแล้วเช็ดให้แห้ง


5. เปื้อนรอยน้ำตะกรันบนเครื่องครัวสแตนเลส แก้ไขได้ด้วยการแช่ไว้ในน้าส้มสายชู

    จากนั้นล้างออกให้สะอาดด้วยน้าร้อนแล้วเช็ดให้แห้ง


6. รอยชาหรือกาแฟ ควรล้างด้วยน้าร้อนผสมโซดาซักผ้า จากนั้นล้างตามด้วยน้ำสบู่

    หรือน้ำผสมผงซักฟอก ล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำร้อนแล้วเช็ดให้แห้ง


7. คราบสนิมบนสแตนเลส แก้ไขโดยการแช่ส่วนที่ขึ้นสนิมในน้ำอุ่นผสมสารละลาดกรดไนตริก